ДОНЕЦКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛИГИ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ

Пятница, 25.05.2018
ПЕРЕЛIК екзаменацiйних білетів для операторів АРС першої та другої категорії Печать
03.08.2011 11:03
«УЗГОДЖЕНО»                                                                 «ЗАТВЕРДЖУЮ»
 
___________________                                                             __________________
Голова кваліфікаційно-технічної                                                 Начальник Донецької
комісії  Донецької  області                                                               філії  УДЦР
Д.О.Куліченко                                                                        В.Г.Ковригін
 
 
ПЕРЕЛIК
екзаменацiйних  білетів  для операторів АРС першої та другої категорії   (для гармонізованого екзаменаційного сертіфіката радіоаматора [HAREC] з урахуванням рекомндації  T/R 61-02)
 
 
Білет № 1
1. Закони Ома і Кірхгофа.
2. Послідовний і паралельний коливальні контури:  частотна характеристика, резонансна частота,  добротність,  ширина смуги пропускання.
3. Радіохвилі в якості електромагнітних хвиль:  швидкість росповсюдження і її зв’язок з частотою та довжиною хвилі;  поляризація.
4. Вимірювання: постійних та змінних напруги та струму;  опору; прилади для вимірювання.
5. Фонетична абетка («буква-слово»  - національний варіант).
 
 
Білет № 2
 
1. Електрична потужність;  одиниця виміру;  залежність потужності від напруги, струму і опору.  Електрична енергія; ємність батареї.
2. Фільтри нижніх і верхніх частот, що складаються з пасивних елементів, їх частотна характеристика.
3. Типи антен:  чвертьхвильова,  напівхвильова,  петльовий діполь.
4. Вимірювання потужності постійного та потужності радіочастотного сигналу (середня потужність, максимальне значення потужності огинаючої);  коефіцієнт стоячої хвилі по напрузі;  прилади для вимірювання.
5. Фонетична абетка («буква-слово» - мiжнародний варіант).
 
 
Білет № 3
 
1. Джерело напруги;  електрорушійна сила (ЕРС);  струм короткого замикання;  внутрішній опір і кінцева напруга.
2. Схеми випрямлячів і згладжуючів фільтрів;  стабілізаційні схеми в джерелах живлення низької напруги.
3. Напівхвильові антени:  з центральним живленням;  з кінцевим живленням.
4. Вимірювання частоти;  прилади (частотомір;  хвилемір).
5. Q-код.
 
Білет № 4
 
1. Електричне та магнітне поле:  одиниці виміру;  екранування.
2. НЧ та ВЧ підсилювачі:  коефіцієнт підсилення;  амплітудно-частотна характеристика та смуга пропускання (порівняння широкосмугового та резонансного каскадів).
3. Антена з пасивними елементами типу «Yagi».
4. Проведення вимірювань за допомогою осцилографа і аналізатора спектру.
5. Робочі абревіатури, які використовуються в радіоаматорській службі
 
Білет № 5
 
1. Синусоїдальні  сигнали:  частота;  період;  одиниці виміру;  різниця фаз.
2. АМ та FM-детектори.
3. Апертурні антени:  параболічний відбивач;  рупорна антена.
4. Проведення вимірювань за допомогою генераторів сигналів низької та високої частоти.
5. Міжнародні сигнали стихійного лиха, аварійний радіообмін та зв’язок у випадку стихійних лих.
 
Білет № 6
 
1. Несинусоїдальні сигнали:  звукові сигнали;  прямокутне коливання;  постійна складова напруги;  перша та вищі гармоніки.
2. Генератори:  LC-генератор;  кварцовий генератор;  фактори, що впливають на частоту та її стабільність.
3. Параметри антен:  розподіл струму та напруги;  імпеданс у точці живлення;  поляризація.
4. Проведення вимірювань за допомогою мостового рефлектометра та інших приладів для вимірювання коефіцієнта стоячої хвилі.
5. Структура позивних сигналів.
 
 
Білет № 7
 
1. Модульовані сигнали:  незатухаючі коливання (CW);  амплітудна модуляція (АМ);  одна бічна смуга (SSB);  частотна модуляція (FM);  їх графічне відтворення.
2. Генератор, що управляється напругою;  система фазового автопідстроювання частоти.
3. Параметри антен:  коефіцієнт направленої дії;  підсилення антени;  відношення потужностей сигналів, що випромінюються в напрямку «вперед/назад».
4. Завади в електронному обладнанні:  блокування;  завади корисному сигналу;  інтермодуляція;  детекторування в ланцюгах звукової частоти.
5. Структура українських позивних сигналів:  префікси та розподіл по регіонах.
 
 
Білет № 8
 
1. Цифрові види модуляціїї:  FSK (частотна маніпуляція);  PSK (фазова маніпуляція);  швидкість передачі (в бітах і бодах);  пакетний радіозв’язок.
2. Блок-схеми:  приймача з прямим перетворенням;  супергетеродинного приймача з одним перетворенням частоти.
3. Лінії передачі:  лінія з паралельних провідників;  коаксіальний кабель;  хвилевід.
4. Причина завад в електронному обладнанні:  побічне випромінювання передавача (паразитне випромінювання, гармоніки).
5. Розподіл смуг частот IARU.
 
Білет № 9
 
1. Потужність синусоїдальних сигналів:  одиниця виміру;  співвідношення вхідної / вихідної потужності; коефіцієнти потужності: 0 дБ,  3 дБ,  6 дБ,  10 дБ,  20 дБ.
2. Блок-схема супергетеродинного приймача з двома перетвореннями частоти.
3. Лінії передачі:  хвильовий опір;  коефіцієнт уповільнення; коефіцієнт стоячої хвилі;  втрати;  симетрування та узгодження.
4. Причина завад в електронному обладнанні:  небажаний вплив на обладнання (через вхід антени, через інші підключені лінії).
5. Соціальна відповідальність за роботу аматорської радіостанції.
 
 
Білет № 10
 
1.  Резистори і конденсатори:  одиниці виміру;  послідовне і паралельне з’єднання;  реактивний опір кондесаторів залежно від частоти.
2. Робота і функції таких каскадів (лише трактування блок-схем):  ВЧ-підсилювач;  генератор;  змішувач.
3. Розповсюдження хвиль в умовах прямої видимості;  іоносферні шари;  критична частота.
4. Заходи протидії завадам:  фільтрація;  розв’язка;  екранування.
5. Регламент аматорського радіозв’язку України.
 
 
Білет № 11
 
1. Котушки індуктивності:  одиниця виміру;  реактивний опір;  добротність;  співвідношення фаз між напругою та струмом.
2. Робота і функції таких каскадів (лише трактування блок-схем):  підсилювач проміжної частоти;  обмежувач;  детектор; підсилювач звукової частоти; автоматичне регулювання підсилення;  S-метр.
3. Вплив Сонця на іоносферу;  найбільше значення частоти, що може бути застосована;  земна хвиля та просторова хвиля, кут випромінювання та відстань стрибка;  завмирання.
4. Джерело мережевого електроживлення, захист.
5. Ведення апаратного журналу.
 
 
Білет № 12
 
1. Трансформатори:  призначення та застосування;  взаємозв’язок між кількістю витків та коефіцієнтом передачі по напрузі, струму та опору.
2. Параметри приймачів (просте трактування):  чутливість;  вибірковість;  стабільність;  коефіцієнт шуму;  дзеркальна частота;  блокування.
3. Тропосфера (утвореняя каналу розповсюдження, розсіювання);  вплив висоти антени на відстань, яка може бути нею покрита (радіогоризонт); температурна інверсія.
4. Вплив електричного струму на людське тіло.
5. Заповнення QSL-картки.
 
 
Білет № 13
 
1. Діоди:  призначення та застосування;  випрямляючий діод;  стабілітрон;  варикап;  світло-випромінювальний діод;  напруга і струм діодів.
2. Блок-схеми:  CW-передавача;  SSB-передавача;  FM-передавача.
3. Спорадичне Е-відображення;  авроральне розсіювання;  метеорне розсіювання;  віддзеркалювання від Місяця.
4. Техніка безпеки при роботі з високою напругою.
5. Райони ITU для радіозв’язку.
 
 
Білет № 14
 
1. Транзистори:  p-n-p та  n-p-n транзистори;  коефіцієнт підсилення;  порівняння польового та біполярного транзисторів.
2. Робота і функції таких каскадів (лише трактування блок-схем):  генератор;  змішувач; буферний каскад;  збуджувач;  помножувач частоти;  підсилювач потужності.
3. Атмосферні перешкоди (віддалені грози);  фоновий (тепловий) шум.
4. Перша допомога при ураженні електричним струмом.
5. Тимчасове використання аматорських станцій в країнах – членах СЕРТ.
 
 
Білет № 15
 
1. Радіолампи:  тріод;  тетрод;  пентод;  напруга та імпеданс у лампових каскадах;  трансформація імпедансів.
2. Робота і функції таких каскадів (лише трактування блок-схем):  узгодження вихідного сигналу;  вихідний фільтр;  SSB-модулятор;  частотний модулятор;  кварцовий фільтр.
3. Енергетичний потенціал лінії  зв’язку:  мінімальне співвідношення сигнал/шум;  мінімальна прийнята потужність сигналу;  втрати на трасі;  коефіцієнт підсилення антени;  втрати в лініях передачі.
4. Засоби штучного дихання.
5. Тимчасове використання аматорських станцій в країнах, що не є членами СЕРТ.
 
 
Білет № 16
 
1. Прості інтеральні схеми:  операційні підсилювачі;  підсилювачі високої частоти;  цифрові мікросхеми.
2. Параметри передавачів (просте трактування):  стабільність частоти;  вихідна потужність;  ширина смуги радіочастот;  бічні смуги;  вихідний імпеданс;  коефіціент корисної дії;  девіація частоти;  паразитне радіочастотне випромінювання (причина).
3. Рамочні антени, їх параметри та зрівняння з антенами типу «Yagi».
4. Захист від блискавки.
5. Положення національних законів, регламенту та умови дозвільних документів СЕПТ.

Вложения:
Скачать этот файл (k1-k2.doc)k1-k2.doc[ ]52 Kb
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size
Home Документы ДОО ЛРУ ПЕРЕЛIК екзаменацiйних білетів для операторів АРС першої та другої категорії

Счетчик посещений



Совет ДОО ЛРУ