ДОНЕЦКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛИГИ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ

Среда, 26.09.2018
ПЕРЕЛIК екзаменацiйних білетів для операторів АРС першої та другої категорії Печать
03.08.2011 11:03
«УЗГОДЖЕНО»                                                                 «ЗАТВЕРДЖУЮ»
 
___________________                                                             __________________
Голова кваліфікаційно-технічної                                                 Начальник Донецької
комісії  Донецької  області                                                               філії  УДЦР
Д.О.Куліченко                                                                        В.Г.Ковригін
 
 
ПЕРЕЛIК
екзаменацiйних  білетів  для операторів АРС першої та другої категорії   (для гармонізованого екзаменаційного сертіфіката радіоаматора [HAREC] з урахуванням рекомндації  T/R 61-02)
 
 
Білет № 1
1. Закони Ома і Кірхгофа.
2. Послідовний і паралельний коливальні контури:  частотна характеристика, резонансна частота,  добротність,  ширина смуги пропускання.
3. Радіохвилі в якості електромагнітних хвиль:  швидкість росповсюдження і її зв’язок з частотою та довжиною хвилі;  поляризація.
4. Вимірювання: постійних та змінних напруги та струму;  опору; прилади для вимірювання.
5. Фонетична абетка («буква-слово»  - національний варіант).
 
 
Білет № 2
 
1. Електрична потужність;  одиниця виміру;  залежність потужності від напруги, струму і опору.  Електрична енергія; ємність батареї.
2. Фільтри нижніх і верхніх частот, що складаються з пасивних елементів, їх частотна характеристика.
3. Типи антен:  чвертьхвильова,  напівхвильова,  петльовий діполь.
4. Вимірювання потужності постійного та потужності радіочастотного сигналу (середня потужність, максимальне значення потужності огинаючої);  коефіцієнт стоячої хвилі по напрузі;  прилади для вимірювання.
5. Фонетична абетка («буква-слово» - мiжнародний варіант).
 
 
Білет № 3
 
1. Джерело напруги;  електрорушійна сила (ЕРС);  струм короткого замикання;  внутрішній опір і кінцева напруга.
2. Схеми випрямлячів і згладжуючів фільтрів;  стабілізаційні схеми в джерелах живлення низької напруги.
3. Напівхвильові антени:  з центральним живленням;  з кінцевим живленням.
4. Вимірювання частоти;  прилади (частотомір;  хвилемір).
5. Q-код.
 
Білет № 4
 
1. Електричне та магнітне поле:  одиниці виміру;  екранування.
2. НЧ та ВЧ підсилювачі:  коефіцієнт підсилення;  амплітудно-частотна характеристика та смуга пропускання (порівняння широкосмугового та резонансного каскадів).
3. Антена з пасивними елементами типу «Yagi».
4. Проведення вимірювань за допомогою осцилографа і аналізатора спектру.
5. Робочі абревіатури, які використовуються в радіоаматорській службі
 
Білет № 5
 
1. Синусоїдальні  сигнали:  частота;  період;  одиниці виміру;  різниця фаз.
2. АМ та FM-детектори.
3. Апертурні антени:  параболічний відбивач;  рупорна антена.
4. Проведення вимірювань за допомогою генераторів сигналів низької та високої частоти.
5. Міжнародні сигнали стихійного лиха, аварійний радіообмін та зв’язок у випадку стихійних лих.
 
Білет № 6
 
1. Несинусоїдальні сигнали:  звукові сигнали;  прямокутне коливання;  постійна складова напруги;  перша та вищі гармоніки.
2. Генератори:  LC-генератор;  кварцовий генератор;  фактори, що впливають на частоту та її стабільність.
3. Параметри антен:  розподіл струму та напруги;  імпеданс у точці живлення;  поляризація.
4. Проведення вимірювань за допомогою мостового рефлектометра та інших приладів для вимірювання коефіцієнта стоячої хвилі.
5. Структура позивних сигналів.
 
 
Білет № 7
 
1. Модульовані сигнали:  незатухаючі коливання (CW);  амплітудна модуляція (АМ);  одна бічна смуга (SSB);  частотна модуляція (FM);  їх графічне відтворення.
2. Генератор, що управляється напругою;  система фазового автопідстроювання частоти.
3. Параметри антен:  коефіцієнт направленої дії;  підсилення антени;  відношення потужностей сигналів, що випромінюються в напрямку «вперед/назад».
4. Завади в електронному обладнанні:  блокування;  завади корисному сигналу;  інтермодуляція;  детекторування в ланцюгах звукової частоти.
5. Структура українських позивних сигналів:  префікси та розподіл по регіонах.
 
 
Білет № 8
 
1. Цифрові види модуляціїї:  FSK (частотна маніпуляція);  PSK (фазова маніпуляція);  швидкість передачі (в бітах і бодах);  пакетний радіозв’язок.
2. Блок-схеми:  приймача з прямим перетворенням;  супергетеродинного приймача з одним перетворенням частоти.
3. Лінії передачі:  лінія з паралельних провідників;  коаксіальний кабель;  хвилевід.
4. Причина завад в електронному обладнанні:  побічне випромінювання передавача (паразитне випромінювання, гармоніки).
5. Розподіл смуг частот IARU.
 
Білет № 9
 
1. Потужність синусоїдальних сигналів:  одиниця виміру;  співвідношення вхідної / вихідної потужності; коефіцієнти потужності: 0 дБ,  3 дБ,  6 дБ,  10 дБ,  20 дБ.
2. Блок-схема супергетеродинного приймача з двома перетвореннями частоти.
3. Лінії передачі:  хвильовий опір;  коефіцієнт уповільнення; коефіцієнт стоячої хвилі;  втрати;  симетрування та узгодження.
4. Причина завад в електронному обладнанні:  небажаний вплив на обладнання (через вхід антени, через інші підключені лінії).
5. Соціальна відповідальність за роботу аматорської радіостанції.
 
 
Білет № 10
 
1.  Резистори і конденсатори:  одиниці виміру;  послідовне і паралельне з’єднання;  реактивний опір кондесаторів залежно від частоти.
2. Робота і функції таких каскадів (лише трактування блок-схем):  ВЧ-підсилювач;  генератор;  змішувач.
3. Розповсюдження хвиль в умовах прямої видимості;  іоносферні шари;  критична частота.
4. Заходи протидії завадам:  фільтрація;  розв’язка;  екранування.
5. Регламент аматорського радіозв’язку України.
 
 
Білет № 11
 
1. Котушки індуктивності:  одиниця виміру;  реактивний опір;  добротність;  співвідношення фаз між напругою та струмом.
2. Робота і функції таких каскадів (лише трактування блок-схем):  підсилювач проміжної частоти;  обмежувач;  детектор; підсилювач звукової частоти; автоматичне регулювання підсилення;  S-метр.
3. Вплив Сонця на іоносферу;  найбільше значення частоти, що може бути застосована;  земна хвиля та просторова хвиля, кут випромінювання та відстань стрибка;  завмирання.
4. Джерело мережевого електроживлення, захист.
5. Ведення апаратного журналу.
 
 
Білет № 12
 
1. Трансформатори:  призначення та застосування;  взаємозв’язок між кількістю витків та коефіцієнтом передачі по напрузі, струму та опору.
2. Параметри приймачів (просте трактування):  чутливість;  вибірковість;  стабільність;  коефіцієнт шуму;  дзеркальна частота;  блокування.
3. Тропосфера (утвореняя каналу розповсюдження, розсіювання);  вплив висоти антени на відстань, яка може бути нею покрита (радіогоризонт); температурна інверсія.
4. Вплив електричного струму на людське тіло.
5. Заповнення QSL-картки.
 
 
Білет № 13
 
1. Діоди:  призначення та застосування;  випрямляючий діод;  стабілітрон;  варикап;  світло-випромінювальний діод;  напруга і струм діодів.
2. Блок-схеми:  CW-передавача;  SSB-передавача;  FM-передавача.
3. Спорадичне Е-відображення;  авроральне розсіювання;  метеорне розсіювання;  віддзеркалювання від Місяця.
4. Техніка безпеки при роботі з високою напругою.
5. Райони ITU для радіозв’язку.
 
 
Білет № 14
 
1. Транзистори:  p-n-p та  n-p-n транзистори;  коефіцієнт підсилення;  порівняння польового та біполярного транзисторів.
2. Робота і функції таких каскадів (лише трактування блок-схем):  генератор;  змішувач; буферний каскад;  збуджувач;  помножувач частоти;  підсилювач потужності.
3. Атмосферні перешкоди (віддалені грози);  фоновий (тепловий) шум.
4. Перша допомога при ураженні електричним струмом.
5. Тимчасове використання аматорських станцій в країнах – членах СЕРТ.
 
 
Білет № 15
 
1. Радіолампи:  тріод;  тетрод;  пентод;  напруга та імпеданс у лампових каскадах;  трансформація імпедансів.
2. Робота і функції таких каскадів (лише трактування блок-схем):  узгодження вихідного сигналу;  вихідний фільтр;  SSB-модулятор;  частотний модулятор;  кварцовий фільтр.
3. Енергетичний потенціал лінії  зв’язку:  мінімальне співвідношення сигнал/шум;  мінімальна прийнята потужність сигналу;  втрати на трасі;  коефіцієнт підсилення антени;  втрати в лініях передачі.
4. Засоби штучного дихання.
5. Тимчасове використання аматорських станцій в країнах, що не є членами СЕРТ.
 
 
Білет № 16
 
1. Прості інтеральні схеми:  операційні підсилювачі;  підсилювачі високої частоти;  цифрові мікросхеми.
2. Параметри передавачів (просте трактування):  стабільність частоти;  вихідна потужність;  ширина смуги радіочастот;  бічні смуги;  вихідний імпеданс;  коефіціент корисної дії;  девіація частоти;  паразитне радіочастотне випромінювання (причина).
3. Рамочні антени, їх параметри та зрівняння з антенами типу «Yagi».
4. Захист від блискавки.
5. Положення національних законів, регламенту та умови дозвільних документів СЕПТ.

Вложения:
Скачать этот файл (k1-k2.doc)k1-k2.doc[ ]52 Kb
 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size
Home Документы ДОО ЛРУ ПЕРЕЛIК екзаменацiйних білетів для операторів АРС першої та другої категорії

Счетчик посещенийСовет ДОО ЛРУ